به دزفول نت خوش آمديد

گزارش حساب

تغيير رمز عبور

اهداي زمان

پست الکترونيک

وبلاگ

نيمرخ

سرويس ها

فروشگاه اينترنتي
دارنده مجوز شماره 167-21-11 مورخ 17/1/89 از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
آدرس: دزفول خيابان آفرينش بين منتظري و طالقاني پلاک 183 شرکت پژوهش شبکه دزفول (دزفول نت)
تلفن 2241100-0641 فکس 2240029-0641 iq app uaeتلفن ارتباط با شبکه 9712100